ECO-SFP103

حلاّل سنتزی ECO-SFP103پلیمر شیمیایی سنتزی ECO-SFP103 به منظور افزایش شاخص کیفی سیالات نفتی و روغنهای کارکرده طراحی و ساخته شده است. این ماده در نوع خود، بسیار نوآورانه، مقرون به صرفه، زیست سازگار و کارآمد بوده و از جدیدترین و پیشرفته ترین دانش و فناوری روز برخوردار میباشد. از جمله مزایای استفاده از محصول دانش بنیان ECO-SFP103 میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

  • سهولت فرآیند ته نشینی و جداسازی ذرات قطبی و فلزات سنگین
  • تشکیل اسلاج بیشتر
  • بهبود شاخص رنگ سیال هدف
  • عدم ایجاد اسلاج اسیدی
  • جلوگیری از خوردگی تجهیزات
  • زیست سازگاری
  • عدم سمیت
  • غیرقابل اشتعال
  • مقرون به صرفه

همچنین، این حلال جایگزین مناسبی برای حلالهای متداول گران قیمت با مشکلات زیستی محیطی، سمیت بالا، فرار و اشتعالپذیر مانند متیل اتیل کتون، پروپان، تولوئن، فورفورال و غیره میباشد.