product-slide

محصولات سفارشی

 

شرکت پریان پلاست توس افتخار دارد که توانایی طراحی و تولید محصولات و فرایندهای مربوطه را داشته و متناسب با نیازمندیها والزامات خاص مشتریان محصولات مورد نظر آنان را طراحی و تولید می نماید و سپس براساس استانداردهای بین المللی و ملی ایران آنها را مورد آزمون قرارداده و با ارائه گواهی کیفی معتبر آزمایشگاهی و ابعادی محصولات تولیدی را تحویل مشتریان خود میدهد.