شـرکـت “پریان پلاست توس” دامـنه محـصـولات خـود را با تـوسعه زیـر سـاخـتی افزایـش داده و هـم اکنـون طراحی و تولید انواع قطعات لاستیکی در صنایع خودرویی و صـنایع غـذایی و همـچنین تولید انـواع لولـه های سـوخـت خـودروهای سواری، لولـه های انتـقال بخارات روغـن خودروهـای پـژو 206، تولـیـد رزونـاتـور هـوای پژو 206 ، انواع فیلترهای بنزین پلیمری و فیلترهای روغن(ECO Filter) و محصولات دانش بنیان با جدیدترین و پیشرفته ترین دانش و فناوری روز در خصوص حلال شیمیایی سنتزی ECO-SFP103تصفیه روغن و نفت و همچنین مواد زیر لایه کاتالیست را انجام میدهد.