فیلترهای روغن ECO:

  • تولیـدکنـنـده Oil ECO Filter
  • تولید فیلتر روغن سمند EF7،
  • تولید فیلتر روغن هیوندای ،
  • تولید فیلترهای سفارشی.

تولید انواع فیلتر های ECOبا مرغوبترین مواد اولیه و به روزترین تکنولوژی تولید .

Oil ECO Filter